AVISO IMPORTANTE: FOLGA DE TRANSPORTE INDEFINIDA

Segundo nos trasladan desde o Servizo de Recursos Educativos Complementarios da Xefatura Territorial de A Coruña, hai unha convocatoria de folga de transporte de viaxeiros en autobús por estrada que comezará previsiblemente o día 8 de maio de 2023 e presenta carácter indefinido.

Dita convocatoria pode afectar o transporte escolar nos centros educativos.

Por este motivo, ponse en coñecemento das familias do alumnado para que poidan prever e organizar un plan alternativo de consideralo necesario.