RELACIÓN DE PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS NO SECTOR DE PAIS E NAIS DE ALUMNOS/AS

Unha vez finalizado o prazo de presentación de candidaturas para a elección dos representantes de nais e pais do alumnado no CONSELLO ESCOLAR do Centro, a XUNTA ELECTORAL deste Colexio fai pública a relación dos nomes dos candidatos que se presentan á referida elección, segundo se indica de seguido por orde alfabético de apelidos:

1.-López Ben, Silvia.

2.-Pérez Pereira, Elena

Segundo o establecido no artigo 41 do Decreto 374/1996, do 17 de outubro (DOG do 21) corresponde elixir no presente proceso electoral a tres pais/nais, dun total de cinco que debe ter o Consello Escolar, sendo un deles proposto pola ANPA. Os outros dous representantes de pais continúan como consecuencia da súa elección anterior,

As votacións no sector pais/nais serán o 28 de novembro de 2022 no seguinte horario:

  •   de 16:30h  a 19:30 horas

 

    O que se fai público para xeral coñecemento.

AdxuntoTamaño
SKM_C300i22112116580.pdf50.77 KB