HORARIOS E PARADAS DOS AUTOBUSES CURSO 22_23

Horarios: O horario das paradas sempre é aproximado. Deben estar 10 minutos antes nas paradas.

Os horarios a ter en conta son os de saída da parada inicial, as seguintes poderán sufrir pequenas variacións dependendo do tráfico.

Autorizacións: Deben cubrir e asinar a autorización que mañá lle entregará a acompañante de autobús escolar, deben devolverlla cuberta e asinada o antes posible.

Alumnado de 4º de educación infantil (3 anos): Polos horarios do periodo de adaptación non farán uso do transporte até o luns 19 de setembro.

Uso de máscara: A máscara utilizarase no transporte escolar de acordo ao previsto para o transporte con carácter xeral.

Recoméndase o uso da máscara:

• A persoas que presenten síntomas compatibles coa Covid -19.

 • A persoas con criterios de vulnerabilidade, especialmente en situacións de alta incidencia comunitaria.

 • A persoas que presenten sintomatoloxía respiratoria, con ou sen sospeita de Covid-19. En todo caso porase especial coidado en coidar e previr a estigmatización das persoas que, con condicións de risco de Covid-19 ou por decisión persoal, utilicen máscara.

Paradas:

 

BUS Nº 1

ACOMPAÑANTE: ANA

Saída de Capeáns ás 8:36

Igrexa -  Covas ás 8:38h

Lombao: 8:40

Ventosa:8:41

Aldea Nova: 08:45h.

Porto: 08:50h

 

BUS Nº 2

ACOMPAÑANTE: Mª VICTORIA

Saída Paseo Fluvial : 08:43h.

Centro Médico: 8:48h

 

BUS Nº 3

ACOMPAÑANTE:

ISABEL

Saída de Cortes: 08:30h.

Tarroeira:08:37h. Condomiña: 08:38h

Praza da Maía: 08:45h

 

BUS Nº 4

ACOMPAÑANTE: MÓNICA

Pedregal: 08:45h. Chavián (Panadería Xallas): 08:50h

 

BUS Nº 5

ACOMPAÑANTE: LOLI

Praza da Maía:08:40h

Panadería Xallas: 08:45h

 

BUS Nº 6

ACOMPAÑANTE: YADIRA

Centro Médico: 08:45h

Praza de Maía:8:50 h.

 

BUS Nº 7

ACOMPAÑANTES: MARIO/DANIELA

Avenida Rosalía Castro, 34 (Supermercado): 8:40h

A  Madalena: 8:44h.

 

 

 

 

NORMATIVA SOBRE ACOMPAÑANTES NO TRANSPORTE

Todos os autobuses levan Acompañante Escolar. 

MANUAL DE SEGURIDADE VIARIA E BOAS PRÁCTICAS PARA PERSOAS USUARIAS DO TRANSPORTE DE ESCOLARES 

 

PROTOCOLO DE HÁBITOS SEGUROS