Obxectivos

1.Coñecer as prestacións da realidade aumentada e da realidade virtual en educación.

2.Utilizar soportes dixitais para creación de Realidade Aumentada e Realidade Virtual.

3.Reflexionar sobre a utilización de Realidade Aumentada e Realidade Virtual en educación.

Contidos

1.Realidade aumentada.

2.Realidade virtual.

3.Realidade mixta.

4.Creación de realidade aumentada e realidade virtual.