Sede de Inspección educativa da Coruña

Responsable:

Fermín Álvarez Lata

Teléfono:

981 18 57 27

Fax:

981 18 47 92

Email:

inspeccion.coruna [at] edu.xunta.es

Dirección postal:

Praza de Luis Seoane, s/n

15071 A Coruña