Xornadas de información e orientación profesional 2016

O mércores 11 de maio, celebrouse no CIFP Politécnico de Santiago de Compostela, as Xornadas de información e orientación profesional 2016, dirixidas aos profesionais da orientación dos centros educativos. Tratáronse temas relacionados co desenvolvemento do curso 2016/2017, as novidades normativas e o novo procedemento de admisión que se aplicará na Formación Profesional, ademáis de aspectos relacionados coa mellora da inserción laboral do alumnado e coa actualidade no procedemento de acreditación de competencias profesionais.

RELATORIOS

Acceda aos recursos das xornadas

Procedemento de admisión na Formación Profesional. Un novo escenario.

  • _Relatorio1 (Pendente de publicación)

O papel do orientador no proceso de acreditación de competencias.

  • _Relatorio1  _ Relatorio2

Actualización normativa na FP. Novidades curso 2016-2017.

  • _Relatorio1

Vías de inserción do alumnado: bolsas FEUGA, mobilidade, emprendemento

  • _Relatorio1  _Relatorio2  _Relatorio3

Incentivos ao emprego. Programa de Garantía Xuvenil

  • _Relatorio1  _Relatorio2

 

ÁLBUM FOTOGRÁFICO

Acceda ao álbum fotográfico das xornadas