Cal é a validez dos títulos de formación profesional?

Os estudos de formación profesional inicial teñen tanto valor académico como valor profesional.

Tema: