Que facer para matricularse nun ciclo de formación profesional?

Débese presentar unha solicitude de matrícula no centro educativo que ofreza as ensinanzas. O período ordinario de matrícula vai desde o 17 de xuño ao 4 de xullo ás 13:00 horas, e o extraordinario desde o 1 ao 12 de setembro ás 13:00 horas.

Tema: