Admisión FP dual. Listaxes de prazas adxudicadas. Convocatoria 2022

Publicación das listaxes de persoas con praza adxudicada e de persoas en espera para proxectos de formación profesional dual para o curso 2022-2023.

As listaxes garanten a confidencialidade dos datos persoais por iso cada persoa está identificada cun código persoal de consulta (CPC). O CPC é un código alfanumérico único para cada persoa que participa no proceso de admisión de FP. Para consultar a situación persoal nas listaxes poderase obter o CPC da aplicación informática ciclosadmision ou na seguinte ligazón.

As persoas con praza adxudicada deberán matricularse no centro adxudicado  antes do día 26 de xullo ás 13:00 horas. Para solicitar a matrícula empregarase o seguinte modelo:

Etiquetas: 
Tema: