Listaxes, datas e lugares das probas. Convocatoria 2013

Convocatoria extraordinaria

Calendario de probas

Na seguinte ligazón poderase consultar o calendario das probas e lugar de realización para cada un dos carnés e habilitacións profesionais para a convocatoria extraordinaria no ano 2013.

- Acceso ao calendario (actualizado o 10/10/2013)

As probas terán dous chamamentos, o da 1ª parte ás 9:30 horas e o da 2ª parte ás 11:15 horas.

Listaxes relacionadas coa convocatoria extraordinaria 2013

Na seguinte ligazón pódense consultar as listaxes provisionais e definitivas de admisión e cualificacións para a convocatoria extraordinaria relacionadas coas probas de carnés de habilitacións profesionais.

- Listaxe de persoas convocadas para a celebración da proba práctica de guindastre móbil autopropulsado, categorías A e B.

O chamamento para a realización da proba terá lugar o día 25 de novembro ás 11:00 no seguinte enderezo:

Lugar Vilar de Calo, 47
15866 Teo
A Coruña.

- Acceso ás listaxes de admitidos e excluídos da convocatoria extraordinaria.

 • Listaxe provisional
  Contra esta listaxe poderase presentar reclamación ata o día 19 de setembro de 2013.

- Acceso ás listaxes de cualificacións da convocatoria extraordinaria.

 

Convocatoria ordinaria

Calendario de probas

Na seguinte ligazón poderase consultar o calendario das probas e lugar de realización para cada un dos carnés e habilitacións profesionais para a convocatoria ordinaria e extraordinaria no ano 2013.

- Acceso ao calendario. (actualizado o 21/05/2013)

As probas terán dous chamamentos, o da 1ª parte ás 9:30 horas e o da 2ª parte ás 11:15 horas.

Listaxes relacionadas coa convocatoria 2013

Na seguinte ligazón pódense consultar as listaxes provisionais e definitivas de admisión e cualificacións para a convocatoria ordinaria e extraordinaria relacionadas coas probas de carnés de habilitacións profesionais.

- Listaxe de persoas convocadas para a realización da proba práctica de guindastre móbil autopropulsado, categoría A e B.

 • Ver listaxe
  O chamamento para a realización da proba terá lugar o día 5 de xuño no seguinte enderezo:

  Lugar Vilar de Calo nº 47
  Teo, C.P. 15866
  A Coruña.

- Acceso ás listaxes de admitidos e excluídos da convocatoria ordinaria.

- Acceso ás listaxes de cualificacións da convocatoria ordinaria.

 • Listaxe definitiva
  Contra esta resolución definitiva poderase interpor recurso de alzada perante o conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria no prazo dun mes desde a súa publicación.

Tema: