14514

 

Ti2=i
Ti2=i
Ti2=i

Ti2=i

Centro educativo coordinador: IES Monte Neme
Centros colaboradores:
Entidades colaboradoras:
ONCE (Delegación Territorial de Galicia)
Asociación de Pais de Discapacitados Psíquicos de Bergantiños (ASPABER)
Descrición:

Utilización das novas tecnoloxías a través do deseño e a fabricación de produtos e adestradores que favorezan a autonomía persoal. Ti2=i nace como resposta desde a FP ás demandas de adaptacións específicas comunicadas por diferentes entidades que traballan con persoas que presentan algún tipo de discapacidade, en concreto a ONCE e ASPABER.

Materiais: