Estadías formativas en empresa

Estadías formativas en empresas

A Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades, como responsable da planificación da formación do profesorado, convoca para o ano 2023 estadías formativas en empresas ou institucións dirixidas ao profesorado dos corpos e das especialidades vinculadas ás ensinanzas de formación profesional inicial e das artes plásticas e o deseño.

Que son?

Modalidade de formación que se desenvolve nos centros de traballo de distintas empresas ou organismos equiparados para potenciar o coñecemento directo dos procesos produtivos que se desenvolven nelas.

Convocatoria

Para o ano 2023 convócanse 120 prazas de estadías formativas en empresas ou organismos equiparados situadas tanto na comunidade autónoma de Galicia, como no resto do territorio do Estado.

 Destinatarios

O profesorado que cumpra, entre outras, as seguintes condicións:

 • Ser funcionario/a nalgún dos corpos e das especialidades vinculadas ás ensinanzas de formación profesional inicial e das artes plásticas e o deseño.
 • Estar en situación de servizo activo no período solicitado para a realización da estadía, prestando servizos en centros públicos dentro do ámbito de xestión da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades.

Obxectivos

 • Coñecer directamente os procesos produtivos que se desenvolven nas empresas.
 • Formar o profesorado mediante o seu achegamento ao mundo produtivo e aos seus avances tecnolóxicos.

Modalidades

 • Modalidade A: estadías formativas en empresas ou organismos equiparados acollidas a este programa referidas no anexo I da convocatoria.
 • Modalidade B: estadías formativas noutras empresas ou organismos equiparados.

Inscrición

O procedemento de solicitude desenvolverase en dúas fases:

 • 1ª fase: ata o 22 de marzo de 2023.
 • 2ª fase: ata o 29 de marzo de 2023.

Período de realización e duración

Desde o 17 de abril ata o 6 de setembro de 2023, cunha duración máxima de 160 horas.

 • Modalidade A: A duración e o período de realización será o acordado para cada caso entre a empresa ou organismo equiparado e o asesor ou asesora de formación en base ás preferencias dos/as solicitantes.
 • Modalidade B: A duración e o período de realización será acordado para cada caso entre o/a solicitante e a empresa ou organismo equiparado.

Convocatoria de estadías formativas

Na seguinte ligazón pódese consultar a convocatoria de estadías formativas para o ano 2023:

Listaxes da convocatoria 2023

 • Resolución provisional (Pendente de publicación)
 • Resolución definitiva (Pendente de publicación)
 • Avaliación da comisión de selección (Pendente de publicación)

Documentación relacionada coas estadías formativas