Equivalencias

Equivalencias entre títulos LOXSE e LOE 


 

Equivalencias específicas entre títulos derivados da Lei orgánica 1/1990 de ordenación xeral do sistema educativo (LOXSE) e os títulos derivados da Lei orgánica 2/2006 de educación (LOE).

    - Equivalencias entre títulos LOXSE e LOE (Actualizado o 20.02.2024)

Este documento irase actualizando a medida que estén dispoñibles novos títulos LOE.

 

Normativa relacionada


    - Orde EDU/1603/2009, do 10 de xuño

    - Orde EDU/520/2011, do 7 de marzo

 

Técnicos auxiliares 


Efectos profesionais dos títulos de técnico auxiliar, anexo II do Real decreto 777/1998, do 30 de abril (BOE do 8 de maio).

    - Efectos profesionais dos títulos de técnico auxiliar

 

Técnicos especialistas 


Efectos académicos e profesionais dos títulos de técnicos especialistas, anexo III do Real decreto 777/1998, do 30 de abril (BOE do 8 de maio).

   - Efectos académicos e profesionais dos títulos de técnicos especialistas
 
 

Etiquetas: 
Tema: