SHOT03

 

SHOT03 - Guía, información e asistencia turísticas

Ciclo formativo
Familia: Hostalaría e turismo
Sistema educativo: LOE
Grao: superior
Horas: 2000
Código: SHOT03
Documentación: RD
DOG
DOC

Que se aprende a facer?
Planificar e promocionar destinos turísticos de base territorial, informar sobre eles, e guiar e asistir persoas viaxeiras e clientes nestes destinos, así como en terminais, en medios de transporte, en eventos e noutros destinos turísticos.

 

En que ámbitos se traballa?
No sector turístico, entendido este no seu sentido máis amplo, o que abrangue calquera ti-po de eventos, terminais de viaxeiros e empresas de transporte, ademais das áreas turísti-cas tradicionais, como destinos e puntos de información, entre outros. Ademais, tense ca-pacitación para crear e implantar plans e actividades de desenvolvemento locais, en rela-ción co mesmo sector. Trátase de persoal traballador por conta allea ou por conta propia, incluíndo a posibilidade de ocupar postos na Administracións ou en entes de característi-cas similares (consorcios, padroados, etc.).

 

Que ocupacións se desempeñan?
Guía local, guía acompañante, guía en lugares onde se localicen bens de interese cultural, informador/ora turístico/a, xefe/a de oficinas de información, promotor/ora turístico/a, técnico/a de empresa de consultoría turística, axente de desenvolvemento turístico local, azafata/asistente en medios de transporte terrestre ou marítimo, asistente en terminais (es-tacións, portos e aeroportos), encargado/a de facturación en terminais de transporte, e asis-tente en feiras, congresos e convencións.

 

Cales son os módulos?

Curso Código Módulo profesional Horas Períodos semanais
MP0383 Destinos turísticos 213 8
MP0171 Estrutura do mercado turístico 133 5
MP0389 Formación e orientación laboral 107 4
MP0179 Inglés 160 6
MP0173 Márketing turístico 160 6
MP0384 Recursos turísticos 187 7
MP0387 Deseño de produtos turísticos 140 8
MP0390 Empresa e iniciativa emprendedora 53 3
MP0391 Formación en centros de traballo 384
MP0386 Procesos de guía e asistencia turística 105 6
MP0172 Protocolo e relacións públicas 105 6
MP0388 Proxecto de guía, información e asistencia turísticas 26
MP0180 Segunda lingua estranxeira 157 9
MP0385 Servizos de información turística 70 4

Réxime ordinario

Oferta educativa de formación profesional inicial en centros sostidos con fondos públicos polo réxime ordinario. Curso 2023-2024.

A CoruñaConcello Código Centro educativo Teléfono
Coruña, A 15005221 IES Plurilingüe Eusebio da Guarda 881960060
Ferrol 15006778 CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro 881930145
Santiago de Compostela 15015755 IES Plurilingüe Rosalía de Castro 881866556

LugoConcello Código Centro educativo Teléfono
Lugo 27016455 IES Sanxillao 982828088

OurenseConcello Código Centro educativo Teléfono
Ourense 32015050 CIFP A Farixa 988783012

PontevedraConcello Código Centro educativo Teléfono
Pontevedra 36020064 CIFP Carlos Oroza 886159545
Vigo 36013448 CIFP Manuel Antonio 886120750

Modalidade de formación profesional dual (como dobre titulación con oferta parcial)

Oferta educativa de formación profesional inicial en centros sostidos con fondos públicos na modalidade de formación profesional dual, como dobre titulación xunto con outro ciclo formativo e oferta parcial doutro/s ciclo/s. Curso 2023-2024.

OurenseConcello Código Centro educativo Teléfono
Ourense 32015050 CIFP A Farixa 988783012
Lembre que a normativa sempre prevalece sobre calquera outra información. Esta páxina contén información de carácter xeral extraída da normativa, polo que calquera dúbida ou contradición se resolverá atendendo á normativa vixente (acceso a normativa da oferta de ciclos formativos).