SHOT03

 

SHOT03 - Guía, información e asistencia turísticas

Familia: Hostalaría e turismo
Sistema educativo: LOE
Grao: superior
Horas: 2000
Código: SHOT03
Volver á ficha do ciclo formativo

Relación de centros que ofertan o ciclo en Réxime de persoas adultas na modalidade semipresencial e a distancia

Oferta parcial, por módulos, de ciclos de formación profesional inicial en centros públicos polo réxime de persoas adultas na modalidade semipresencial e a distancia.
Curso 2022-2023.

36013448 - CIFP Manuel AntonioCódigo Módulo
MP0387 Deseño de produtos turísticos
MP0383 Destinos turísticos
MP0390 Empresa e iniciativa emprendedora
MP0171 Estrutura do mercado turístico
MP0389 Formación e orientación laboral
MP0179 Inglés
MP0173 Márketing turístico
MP0386 Procesos de guía e asistencia turística
MP0172 Protocolo e relacións públicas
MP0384 Recursos turísticos
MP0180 Segunda lingua estranxeira
MP0385 Servizos de información turística


Lembre que a normativa sempre prevalece sobre calquera outra información. Esta páxina contén información de carácter xeral extraída da normativa, polo que calquera dúbida ou contradición se resolverá atendendo á normativa vixente (acceso a normativa da oferta de ciclos formativos).