SHOT03

 

SHOT03 - Guía, información e asistencia turísticas

Familia: Hostalaría e turismo
Sistema educativo: LOE
Grao: superior
Horas: 2000
Código: SHOT03
Volver á ficha do ciclo formativo

Relación de centros que ofertan o ciclo no réxime de persoas adultas na modalidade presencial

Oferta parcial, por módulos, de ciclos de formación profesional inicial en centros públicos polo réxime de persoas adultas na modalidade presencial.
Curso 2022-2023.

27007259 - IES Río CabeCódigo Módulo
MP0387 Deseño de produtos turísticos
MP0390 Empresa e iniciativa emprendedora
MP0171 Estrutura do mercado turístico
MP0389 Formación e orientación laboral
MP0179 Inglés
MP0386 Procesos de guía e asistencia turística
MP0172 Protocolo e relacións públicas


Lembre que a normativa sempre prevalece sobre calquera outra información. Esta páxina contén información de carácter xeral extraída da normativa, polo que calquera dúbida ou contradición se resolverá atendendo á normativa vixente (acceso a normativa da oferta de ciclos formativos).