27020793

27020793 - CIFP Porta da Auga

982128894 cifp.portadaauga@edu.xunta.gal
982130955 CIFP Porta da Auga
Latitude: 43.536000
Lonxitude: -7.051305
Avenida Luarca

27700, Ribadeo
Lugo

Javascript is required to view this map.

Oferta de ensinanzas de FP

Ciclos de grao básico
CBADG11 Servizos administrativos
CBTMV11 Mantemento de vehículos
Ciclos de grao medio
CMADG01 Xestión administrativa
CMSSC01 Atención a persoas en situación de dependencia
CMTMV02 Electromecánica de vehículos automóbiles
Ciclos de grao superior
CSADG01 Administración e finanzas
CSSSC01 Educación infantil
CSTMV01 Automoción
Cursos de especialización de grao superior
ESTMV51 Mantemento e seguridade en sistemas de vehículos híbridos e eléctricos
ZMEOC02 Obras de interior, decoración e rehabilitación
ZMP1201 Formación e orientación laboral
ZMP1195 Particións prefabricadas
ZMP1194 Revestimentos continuos
ZMP1199 Pintura decorativa en construción
ZMP1198 Revestimentos lixeiros
ZSELE01 Sistemas electrotécnicos e automatizados
ZMP0523 Configuración de instalacións domóticas e automáticas
ZMP0524 Configuración de instalacións eléctricas
ZMP0522 Desenvolvemento de redes eléctricas e centros de transformación
ZMP0519 Documentación técnica en instalacións eléctricas
ZMP0528 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0602 Xestión da montaxe e do mantemento de instalacións eléctricas
ZMADG01 Xestión administrativa
ZMP0449 Formación e orientación laboral
ZMP0156 Inglés
ZMP0438 Operacións administrativas de compravenda
ZMP0448 Operacións auxiliares de xestión de tesouraría
ZMP0441 Técnica contable
ZMP0440 Tratamento informático da información
ZMP0437 Comunicación empresarial e atención á clientela
ZMP0439 Empresa e administración
ZMP0446 Empresa na aula
ZMP0442 Operacións administrativas de recursos humanos
ZMP0443 Tratamento da documentación contable
Formación específica de Reparación e Construción con Fibra de Embarcacións Deportivas e de Recreo