27020793

27020793 - CIFP Porta da Auga

982128894 cifp.portadaauga@edu.xunta.gal
982130955 CIFP Porta da Auga
Latitude: 43.536000
Lonxitude: -7.051305
Avenida Luarca

27700, Ribadeo
Lugo

Javascript is required to view this map.

Oferta de ensinanzas de FP

ZMEOC02 Obras de interior, decoración e rehabilitación
ZMP1201 Formación e orientación laboral
ZMP1195 Particións prefabricadas
ZMP1194 Revestimentos continuos
ZMP1199 Pintura decorativa en construción
ZMP1198 Revestimentos lixeiros
ZSELE01 Sistemas electrotécnicos e automatizados
ZMP0523 Configuración de instalacións domóticas e automáticas
ZMP0524 Configuración de instalacións eléctricas
ZMP0522 Desenvolvemento de redes eléctricas e centros de transformación
ZMP0519 Documentación técnica en instalacións eléctricas
ZMP0528 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0602 Xestión da montaxe e do mantemento de instalacións eléctricas
ZMADG01 Xestión administrativa
ZMP0449 Formación e orientación laboral
ZMP0156 Inglés
ZMP0438 Operacións administrativas de compravenda
ZMP0448 Operacións auxiliares de xestión de tesouraría
ZMP0441 Técnica contable
ZMP0440 Tratamento informático da información
ZMP0437 Comunicación empresarial e atención á clientela
ZMP0439 Empresa e administración
ZMP0446 Empresa na aula
ZMP0442 Operacións administrativas de recursos humanos
ZMP0443 Tratamento da documentación contable