36020362

36020362 - IES de Valga

886151980 ies.valga@edu.xunta.gal
886151990 IES de Valga
Latitude: 42.706794
Lonxitude: -8.656272
Baño s/n

36645, Valga
Pontevedra

Javascript is required to view this map.

Oferta de ensinanzas de FP

Ciclos de grao básico
CBAGA11 Agroxardinaría e composicións florais
CBFME11 Fabricación e montaxe
Ciclos de grao medio
CMFME02 Soldadura e caldeiraría
Ciclos de grao superior
CSFME02 Construcións metálicas
ZMFME02 Soldadura e caldeiraría
ZMP0096 Formación e orientación laboral
ZMP0007 Interpretación gráfica
ZMP0092 Mecanizado
ZMP0093 Soldadura en atmosfera natural
ZMP0091 Trazado, corte e conformación
ZMP0097 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0006 Metroloxía e ensaios
ZMP0095 Montaxe
ZMP0094 Soldadura en atmosfera protexida
Grao medio
ZMFME01 Mecanizado
ZMFME02 Soldadura e caldeiraría