36019669

36019669 - IES Armando Cotarelo Valledor

986512311 ies.cotarelo.vilagarcia@edu.xunta.es
986512655 IES Armando Cotarelo Valledor
Latitude: 42.589820
Lonxitude: -8.784041
Rúa Armando Cotarelo Valledor, 4-6

36611, Vilagarcía de Arousa
Pontevedra

Javascript is required to view this map.

Oferta de ciclos formativos

ZMADG01 Xestión administrativa
ZMP0448 Operacións auxiliares de xestión de tesouraría
ZMP0440 Tratamento informático da información
ZMP0437 Comunicación empresarial e atención á clientela
ZSIFC01 Administración de sistemas informáticos en rede
ZMP0380 Formación e orientación laboral
ZMP0371 Fundamentos de hardware
ZMP0370 Planificación e administración de redes
ZMP0378 Seguridade e alta dispoñibilidade