27015311

27015311 - IES A Pinguela

982828051 ies.pinguela@edu.xunta.gal
982828066 IES A Pinguela
Latitude: 42.512000
Lonxitude: -7.526000
Estrada de Sober

27400, Monforte de Lemos
Lugo

Javascript is required to view this map.

Oferta de ensinanzas de FP

Ciclos de grao básico
CBADG11 Servizos administrativos
Ciclos de grao medio
CMADG01 Xestión administrativa
CMIFC01 Sistemas microinformáticos e redes
CMIMP01 Estética e beleza
CMIMP02 Peiteado e cosmética capilar
CMTCP01 Confección e moda
Ciclos de grao superior
CSADG01 Administración e finanzas
CSIFC03 Desenvolvemento de aplicacións web
ZSADG02 Asistencia á dirección
ZMP0662 Organización de eventos empresariais
ZMP0661 Protocolo empresarial
ZMP0180 Segunda lingua estranxeira
ZMP0663 Xestión avanzada da información
Grao medio
ZMTCP01 e ZMTCP02 Dobre titulación en Confección e moda e Calzado e complementos de moda
Grao superior
ZSADG01 Administración e finanzas
ZSIMP02 Estilismo e dirección de peiteado