27013636

27013636 - IES María Sarmiento

982870916 ies.maria.sarmiento@edu.xunta.gal
982870933 IES María Sarmiento
Latitude: 43.667700
Lonxitude: -7.601500
Rúa Misericordia 58

27850, Viveiro
Lugo

Javascript is required to view this map.

Oferta de ensinanzas de FP

ZMADG01 Xestión administrativa
ZMP0156 Inglés
ZMP0437 Comunicación empresarial e atención á clientela
ZMP0439 Empresa e administración
ZMP0446 Empresa na aula
ZMP0442 Operacións administrativas de recursos humanos
ZMP0443 Tratamento da documentación contable
Grao medio
ZMMAP03 Navegación e pesca de litoral