Normativa

  •     Resolución do 12 de agosto de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento, con...
  •     Orde do 15 de xaneiro de 2020 pola que se establece o procedemento para a expedición da certificación da formación de nivel básico en Prevención de Riscos Laborais para o...
  •     Orde do 2 de xuño de 2020 pola que se convocan axudas económicas para o alumnado que realiza formación práctica en centros de traballo ou FP dual (código de procedemento...
  • Curso 2020-2021       Resolución do 5 de agosto de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se fai pública a relación...
  • Instrucións da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa sobre o desenvolvemento dos ciclos de formación profesional básica no curso 2015-2016.   Documento...
  • Normativa autonómica     Orde do 20 de xaneiro de 2020 pola que se convocan probas para a obtención de determinados carnés profesionais e habilitacións profesionais no ano 2020 (...
  •     Decreto 107/2014, do 4 de setembro, polo que se regulan aspectos específicos da formación profesional básica das  ensinanzas de formación profesional do sistema...
  •     Decreto 114/2010, do 1 de xullo, polo que se establece a ordenación xeral da formación profesional do sistema educativo de Galicia. Orde do 12 de xullo de 2011 pola...
  •   Normativa que regula os proxectos de FP dual  ORDE do 18 de xuño de 2020 pola que se actualiza a oferta modular polo réxime de persoas adultas, nas modalidades presencial,...
  • Normativa autonómica   No menú lateral esquerdo ordénase por temática, a normativa autonómica relacionada coas ensinanzas de formación profesional.   Normativa estatal   Leis...
Distribuir contido