Instrucións sobre o desenvolvemento dos ciclos de formación profesional básica no curso 2015-2016

Instrucións da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa sobre o desenvolvemento dos ciclos de formación profesional básica no curso 2015-2016.

 

 

Etiquetas: 
Tema: