Acreditación

  • Publicación das listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas e das listaxes provisionais de persoas excluídas por non ter presentado a documentación de emenda no prazo establecido...
  • Publicación das listaxes de solicitantes para participar no procedemento de acreditación de competencias profesionais da convocatoria 2014. As persoas que  figuran na listaxe de...
  • As listaxes de persoas solicitantes serán publicadas a partir do día 10 de marzo de 2014 nesta páxina e en cada sede correspondente, na súa páxina web e no taboleiro de anuncios.
  • A solicitude de participación no procedemento farase empregando a aplicación infor­mática subministrada pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, que se atopa no enderezo ...
  • A solicitude de participación no procedemento farase empregando a aplicación infor­mática subministrada pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, que se atopa no enderezo http...
  • Convocatoria 2014   A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, sensible ás necesidades dos traballadores e traballadoras que demandan unha certificación oficial da...
  • A publicación das listaxes de solicitantes para participar no proceso de acreditación de competencias, na convocatoria en curso, está prevista para o mércores 3 de xullo de 2013.
  • Para ter dereito a participar nas fases de asesoramento e avaliación, a persoa candidata que saia admitida nas listaxes definitivas de admitidos e excluídos terá que formalizar o pagamento das taxas...
  • A solicitude de participación no procedemento farase empregando a aplicación infor­mática subministrada pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, que se atopa no enderezo http...
  • Convocatoria 2012   A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, sensible ás necesidades dos traballadores e traballadoras que demandan unha certificación oficial da súa...
Distribuir contido