Acreditación

  • Para ver as listaxes desagregadas por experiencia e formación, correspondente a cada sede e ciclo, preme na seguinte ligazón:- Ver listaxes desagregadas   Ao premer no nome de cada centro...
  • Rematado o prazo de presentación de escritos de emenda de documentación, tras a publicación das listaxes de solicitantes, e tendo en conta o disposto no artigo 9  puntos c) e d) da Orde do 29...
  • Fabricación mecánica     CM Soldadura e caldeiraría Código sede Sede do tribunal avaliador Enderezo Teléfono 15024513 CIFP Someso Rúa Someso 615008 A CoruñaA Coruña ...
  • Enerxía e auga     CS Eficiencia enerxética e enerxía solar térmica Código sede Sede do tribunal avaliador Enderezo Teléfono 15006754 CIFP Ferrolterra Avenida Ramón y...
  • Administración e xestión   CM Xestión administrativa Código sede Sede do tribunal avaliador Enderezo Teléfono 15006778 CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro Avenida Castelao, 64 (Caranza...
  •   Convocatoria 2011   A Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, sensible ás necesidades dos traballadores e traballadoras que demandan unha certificación oficial da...
  • Xunto coa solicitude, deberase presentar a seguinte documentación: Fotocopia compulsada do DNI, pasaporte ou, no caso de persoas estranxeiras, o NIE ou autorización de residencia ou de residencia...
  • Convocatorias anteriores   Acceda á información relacionada coa convocatoria 2020 Acceda á información relacionada coa convocatoria 2019 Acceda á información relacionada coa convocatoria...
  • Convocatoria 2012   A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, sensible ás necesidades dos traballadores e traballadoras que demandan unha certificación oficial da súa...
  • Convocatoria 2013   A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, sensible ás necesidades dos traballadores e traballadoras que demandan unha certificación oficial da súa...
Distribuir contido