Convocatoria 2014

Convocatoria 2014


 
A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, sensible ás necesidades dos traballadores e traballadoras que demandan unha certificación oficial da súa cualificación procede a convocar o proceso de acreditación de competencias profesional adquiridas a través da experiencia laboral para o ano 2014.
  

 Orde de convocatoria


Orde do 14 de xaneiro de 2014 pola que se convoca o proceso de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia do Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais.

 

Relación de unidades de competencia e prazas obxecto de acreditación


 
Oferta de unidades de competencia obxecto de acreditación. 

 

Criterios de prioridade


 
Baremo para determinar a orde de prioridade na admisión de solicitantes, cando existan máis persoas candidatas que prazas.

 

Calendario previsto para o desenvolvemento do procedemento de acreditación


 
O desenvolvemento do procedemento de acreditación de competencias axustarase ao seguinte calendario:

Ver calendario

 

Documentación e listaxes do procedemento de acreditación da convocatoria 2014