Programas internacionais

  • Publicada a Resolución da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades pola que se aproban as bases reguladoras e se convocan axudas de mobilidade para o alumnado de...
  • A Consellería de Cultura, Educación e Formación Profesional, a través da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, solicitou unha subvención da Unión Europea ao abeiro do programa...
  • O programa Erasmus+ 2014 - 2020 comprende os proxectos de mobilidade KA103 para o alumnado e o profesorado de ciclos formativos de grao superior. A Dirección Xeral de Formación Profesional presentou...
  • O proxecto MATES (Maritime Alliance for fostering the European Blue Economy through a Marine Technology Skilling Strategy) é una iniciativa do Centro Tecnolóxico do Mar - Fundación CETMAR...
  • Debido á estrutura do sistema de educación español, para a posible participación en proxectos de mobilidade da Acción clave 1 no ámbito da Formación Profesional (KA102 e KA116) considéranse...
  • A finalidade de Euroaprendices é que aqueles/as estudantes de Formación Profesional que realizasen actividades de mobilidade no marco do programa Erasmus+ compartan as súas experiencias e motiven á...
  • Proxectos KA 116 2020-KA102 2020-2023 2020-KA103 2020-2023 2020-KA107 2020-2023 Europa. Next Station: Improving Professional Skills in Galicia (2016-2018) Europa. Next Station: Vocational Training...
  • O obxectivo principal das Acreditacións Erasmus (KA120) é reforzar a dimensión europea do ensino e da aprendizaxe, mellorar a calidade do ensino e a aprendizaxe, fomentar os valores comúns europeos...
  • IDiVET - Improving Digital Learning in VET (N°2020-1-FR01-KA226-VET-095619) - é un proxecto de colaboración estratéxica financiado polo programa Erasmus+ que busca fomentar a implantación de...
  • Resolución da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional pola que se aproban as bases reguladoras e se convocan axudas de mobilidade para o alumnado e profesorado de ciclos...
Distribuir contido