Calidade

  • O conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Xesús Vázquez Abad, asistiu ao acto de recoñecemento da certificación de calidade na norma UNE-EN-ISO 9001:2008 aos 17 centros da Rede...
  • A Rede de Centros Certificados na Norma ISO 9001:2008 elaborou durante o curso 2010/2011 un Conxunto Mínimo de Procedementos Comúns (CMPC) para a súa posta en práctica por todos aqueles Centros...
  • Nos seguintes documentos podes obter: Unha relación actualizada neste curso 2011/2012 dos Centros educativos Certificados na Norma UNE-EN ISO 9001:2008, Unha relación actualizada neste curso 2011/...
  • Desde a seguinte ligazón podes acceder a informes e/ou novas de avaliación e/ou mellora da calidade do Sistema educativo de Galicia: - Avaliación e calidade do sistema educativo
  • Nas seguintes ligazóns pódese acceder a información das 7 Ferramentas da Calidade: Folla de recollida de datos: recolle datos para basear as decisións en feitos, non en opinións. Histograma...
  • Nas seguintes ligazóns pódese acceder á Política de Calidade e a Declaración de Autoridade do Sistema de Xestión da Calidade (SXC) da Rede dos CIFP, ao Conxunto de Procedementos Mínimos Comúns (CPMC...
  • No documento adxunto exponse un resumo das actuacións que se están levando a cabo nas diferentes Comunidades Autónomas en relación a xestión da calidade nos centros educativos. Inclúese tamén...
  • A Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa (DXEFPIE), no compromiso que como entidade acreditada en calidade mantén coa sociedade, está establecendo un modelo de...
Distribuir contido