Skip to Content

bloque-estilos

O Proxecto Sfate

Sfate Project

SFATE - SMART FARM TRAINING FOR EMPLOYMENT

Erasmus + KA2 - Cooperación para a innovación e o intercambio de boas prácticas Asociacións estratéxicas para a educación e formación profesional - Desenvolvemento de prioridades de innovación:

Educación aberta, innovadora, formación e traballo xuvenil, incrustada na era dixital.

Promover a aprendizaxe baseada no traballo en todas as súas formas, con especial atención á formación de profesores.

Duration: 24 meses: desde o 31/12/2016 até o 30/12/2018

SOCIOS

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional
AC3A- Association des Chambres d’Agriculture de l’Arc Atlantique - France AC3A- Association des Chambres d’Agriculture de l’Arc Atlantique - France
Philipps Universitaet Marburg – Germany Philipps Universitaet Marburg – Germany
Biotehniski Center Naklo – Slovenia Biotehniski Center Naklo – Slovenia
Federación EFA Galicia – Spain Federación EFA Galicia – Spain
Universidad de Santiago de Compostela – Land Laboratory – Spain Universidad de Santiago de Compostela – Land Laboratory – Spain
 

CONTEXTO

No marco da Estratexia Europa 2020, o crecemento e o emprego nas zonas rurais, a seguridade alimentaria e o cambio climático son os desafíos aos que se enfronta a resposta da nova reforma agraria na UE. Unha resposta adecuada a estes desafíos representa unha terceira revolución no sector, que xa está en marcha na agricultura e require os medios adecuados. De feito, estes son medios dixitais, robótica, que afectan a xestión remota e melloran a vixilancia e a alerta temperá, tamén representan unha oportunidade de emprego para mozos cualificados nestas materias.

A agricultura intelixente foi aceptada como un método para mellorar os medios de subsistencia e a sustentabilidade, pero é necesario un cambio na práctica e na mentalidade entre os agricultores e outros actores vinculados ao eido agroforestal para lograr isto; require reunir servizos de asesoramento e estimular o traballo en rede e a cooperación. As novas tecnoloxías poden ser transformadoras, pero compre facelas máis coñecidas, difundindo exemplos prácticos do seu uso e aplicación.

Os socios de SFATE decidiron traballar xuntos para aproximar a innovación aos actores rurais, e especialmente aos máis novos que están máis familiarizados coas ferramentas dixitais e tecnolóxicas.

 

OBJECTIVOS

  • Aumentar o coñecemento e a adquisición de habilidades de agricultura intelixente nos centros de FP
  • Identificar novas oportunidades de emprego con respecto á agricultura intelixente
  • Difundir o coñecemento sobre a agricultura intelixente para o público en xeral a fin de xerar atractivo para as áreas rurais

 

PÚBLICO DESTINATARIO

Representantes en diversos eidos educativos, administrativos e empresariais relacionados co sector agroforestal:  profesorado e alumnado dos centros de Formación Profesional dependentes da Consellería Educación, Universidade e FP, personal dos Centros de Formación Agraria da Federación EFA de Galicia, membros de cooperativas agrarias e de axencias galegas e empresas vinculadas ao sector agroforestal.

 

ACTIVIDADES

O núcleo do proxecto consiste en 8 actividades dirixidas a obter os resultados previstos:

A1. INVENTARIO DE PRÁCTICAS EXISTENTES. Identificar as prácticas existentes de agricultura intelixente, colleitando toda a información concernente

A2. INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS IDENTIFICADAS. Análise de tecnoloxías, procesos, recursos humanos

A3. ADAPTACIÓN DE CONTIDOS que se presentarán nunha fonte virtual chamada "Smart Farming Portal"

A4. Estudar "Novos empregos e innovación agrícola". Analizar as prácticas existentes na granxa intelixente centrada nunha perspectiva de emprego

A5. DESEÑAR O PORTAL DE AGRICULTURA INTELIXENTE

A6. PROBA do funcionamento do PORTAL SFATE

A7. ANÁLISE DE RESULTADOS DE PROBAS E ALIMENTACIÓN

A8. ADESTRAMENTO para usuarios

 

RESULTADOS

Ouput 1

1. Portal de Agricultura Intelixente

O seu fin é aumentar adquisición de habilidades  eo coñecemento  sobre agricultura intelixente nos centros de FP. Os docentes, teñen unha nova fonte ferramenta dixital para ensinar sobre a agricultura intelixente, na que atoparán experiencias reais sobre o uso de tecnoloxías agrícolas intelixentes e as súas posibilidades de creación de novos empregos. Esta utlilidade da plataforma pode sen dúbida extrapolarse ao eido empresarial e agrícola cubrindo así os catro perfís principais aos que vai dirixida á plataforma.

2. Informe de estudo sobre novos empregos e innovación agrícola

O informe ten como obxectivo facer unha guía didáctica que oriente aos formadores sobre a mellor maneira de utilizar as ferramentas que se fixeron no proxecto para desenvolver as competencias requiridas que se necesitan para operar as tecnoloxías identificadas. O informe tamén proporcionará información valiosa para deseñar currículos, a fin de dirixilos mellor ás oportunidades de traballo dispoñibles dentro do alcance do proxecto.

 

IMPACTOS

  • Aumentar as habilidades na agricultura intelixente dos profesores, adestradores, asesores, estudantes e agricultores
  • Ter unha nova ferramenta para a formación profesional
  • Ofrecer unha base máis ampla na agricultura intelixente
  • Aumentar a atracción das áreas rurais aos mozos e ao público en xeral
  • Aumentar o coñecemento sobre novas oportunidades de emprego en áreas rurais baseadas na agricultura intelixente


page | by Dr. Radut