Skip to Content

Información da dirección

Nesta sección colocaremos a información desprendida da dirección e xefatura de estudos e que afecta ao funcionamento a longo prazo pero tamén o día día do Centro. Estará dispoñible documentación como o PEC, o PCC, xustificantes de faltas, horarios, ...

 

 

O Equipo directivo do Centro está compost.o por:

 

Don Emilio Ferreiro Romar: Director.

Don José Manuel Rodríguez Moure: Xefe de Estudos.

Dona María Isabel Bares López  : Secretaria.

Dona María Jesús Pérez Alvariño: Vicedirectora.

Don Mariano Pazos Afonso: Xefe Estudos Adultos.book | by Dr. Radut