Skip to Content

Anuncios - Avisos

Curso 22-23


 

Os alumnos/as que poden solicitar as devanditas bolsas son:
 
a) Primeiro e segundo cursos de bacharelato.
b) Formación profesional de grao medio e supeiror, incluidos estudios de fp realizados en centros militares
c) Ensinanzas artísticas profesionais.
d) Ensinanzas deportivas
e) Ensinanzas artísticas superiores
f) Estudos relixiosos superiores
g) Estudos de idiomas realizados en escolas oficiales de titularidade das administracións educativas, incluida a modalidade a distancia.
h) Cursos de acceso e cursos de preparación para as probas de acceso a formación profesional e cursos de formación específicos para o accesos aos ciclos formativos de grao medio e de grao superior impartidos en centros públicos e en centros privados concertados que teñan autorizadas ensinanzas de fp
i) Ciclos formativos de grao básicopage | by Dr. Radut