Representantes do Alumnado

ELECCIÓNS AO CONSELLO ESCOLAR 2014

NESTE CENTRO EDUCATIVO REALIZARASE PROXIMAMENTE A RENOVACIÓN DO CONSELLO ESCOLAR. INDICAMOS A CONTINUACIÓN OS PRINCIPAIS EVENTOS QUE TERÁN LUGAR EN RELACIÓN AO PROCESO ELECTORAL:

LEXISLACIÓN

.- Resolución do 19 de setembro de 2014, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se establece o calendario para celebración de eleccións dos membros dos consellos escolares de centros docentes sostidos con fondos públicos. ENLACE ao DOG

EVENTOS:

28-10-2014      PUBLICACIÓN NO TABOLEIRO DO CENTRO DA DATA DE ELECCIÓN DOS MEMBROS DA XUNTA ELECTORAL e ENVÍO DA CIRCULAR INFORMATIVA ÁS NAIS/PAIS/TITORES LEGAIS.

29-10-2014      ELECCIÓN DOS MEMBROS DA XUNTA ELECTORAL ÁS 12:00 h NO DESPACHO DA DIRECTORA DO CENTRO. PUBLICACIÓN NO TABOLEIRO DO CENTRO DA ACTA DO SORTEO DOS MEMBROS DA XUNTA ELECTORAL.

  05-11-2014      1ª REUNIÓN DA XUNTA ELECTORAL ÁS 14:10 h NO DESPACHO DA DIRECTORA.

.- PUBLICACIÓN DO CALENDARIO DE EVENTOS NO TABOLEIRO DO CENTRO. 

.- PUBLICADO O CENSO DOS SECTORES QUE RENOVAN REPRESENTANTES. 06/11/14

.- REMITIDA AO CONCELLO E ANPA A SOLICITUDE DE REPRESENTANTE. 06/11/14

.- DO 6 AO 18 DE NOVEMBRO ÁBRESE O PRAZO PARA PRESENTAR CANDIDATURAS

.- FIXADO O 24 DE NOVEMBRO COMO DÍA DAS VOTACIÓNS. 

             

 19-11-2014 2ª REUNIÓN DA XUNTA ELECTORAL ÁS 14:10 h. 

.- PROCLAMACIÓN DE CANDIDATOS/AS

.- APROBACIÓN DOS MODELOS DE PAPELETAS

.- ELECCIÓN POR SORTEO DOS INTEGRANTES DAS MESAS ELECTORAIS

 

.- PUBLICACIÓN NO TABOLEIRO DO CENTRO DAS CANDIDATURAS 20/11/2014

.- CAMPAÑA ELECTORAL:  do 20 ao 22 DE NOVEMBRO  

24-11-12  VOTACIÓNS DOS DISTINTOS SECTORES DA COMUNIDADE EDUCACTIVA

      ALUMNADO: 10:30 A 12:00 h

      NAIS/PAIS: 14:00 a 18:00 h

      PERSOAL DE ADMINISTRACIÓN E SERVIZOS: 14:00 h a 16:00 h

Lugar das votacións: Planta baixa do IES O Mosteirón

03-12-2014 3ª REUNIÓN DA XUNTA ELECTORAL 

_-12-2014 CONSTITUCIÓN DO NOVO CONSELLO ESCOLAR PENDENTE

Distribuir contido