TITORÍAS-PROFESORADO

Horarios Titoría Atención Nais/Pais 2018/19

 

Nesta páxina indícase o día e horario de atención dos profesores do centro ás nais/pais/titores do alumnado. Recoméndase que concerten previamente unha cita co profesor/titor para recibir información sobre o seu fillo/a ou titorando/a.

Teléfono do centro: 881880949

 

CURSO 19/20
PROFESOR/A DPTO. MATERIA/S DÍA/HORA

MARTA BASANTA

 

ORIENTACIÓN PEDAGOXÍA TERAPÉUTICA Viernes 9:20/10:10h

JAVIER CABANAS

 

LINGUA GALEGA LINGUA GALEGA, XADREZ, VALORES ÉTICOS Xoves 12:30/13:20h

EVA DEUS

 

MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS Venres 11:20/12:10h

MARCOS DOVAL

 

ORIENTACIÓN  

Xoves     13:20-14:10 h

CARMEN FERNÁNDEZ

 

INGLÉS INGLÉS, XEO-HISTORIA

Luns    11:20/12:10 h

INÉS GONZÁLEZ

 

 MÚSICA  MÚSICA

Martes  10:30/11:20 h

BELÉN IGLESIAS

 

 LINGUA GALEGA  LINGUA GALEGA, ORATORIA Xoves   12:30/13:20 h

ROSA EVA LIQUETE   (Substituída por Inés Silva)   

 

FRANCÉS  FRANCÉS, FILOSOFÍA Xoves  11:20/12:10 h

INÉS de NIEVES

 

 LINGUA CASTELÁ  LINGUA CASTELÁ Martes  10:30/11:20 h

CARLOS CONDE

 

EDUCACIÓN FÍSICA EDUCACIÓN FÍSICA Xoves 11:20/12:10 h

LEONOR PRIETO

 

 BIOLOXÍA e XEOLOXÍA  BIOLOXÍA e XEOLOXÍA, MAT. APLICADAS, CUL.CINETÍFICA Luns 11:20/12:10 h

JUDIT PURRIÑOS

 

INGLÉS INGLÉS, CUL.CLÁSICA Mércores  11:20/12:10 h

NATALIA SEGUÍ

 

 TECNOLOXÍA  TECNOLOXÍA, MAT. APLICADAS Venres 11:20/12:10 h

JOSÉ M. SUÁREZ

 

 BIOLOXÍA e XEOLOXÍA  BIOLOXÍA e XEOLOXÍA, TECNOLOXÍA Venres 11:20/12:10 h

CARLOS IGLESIAS

FÍSICA E QUÍMICA FÍSICA E QUÍICA, MATEMÁTICAS, CIENCIAS APLICADAS ACT EMPRESARIAL Mércores 10:30/11:20 h

Mª JOSÉ VÁZQUEZ

 XEOGRAFÍA e HISTORIA  XEOGRAFÍA e HISTORIA, ECONOMÍA, INICIIATIVAS EMPRENDEDORAS Xoves  12:30/13:20 h

NATALIA VEIRA

 DEBUXO  E. PLÁSTICA e VISUAL, MINDFULNESS, TIC. VALORES ÉTICOS Luns    13:20/14:10 h

ANA GARCÍA 

RELIXIÓN  RELIXIÓN CATÓLICA Martes              9:20/10:10 h

PATRICIA SEIJAS

LINGUA CASTELÁ LINGUA CASTELÁ Luns                    13:20/14:10 h
Distribuir contido