Benvido a Web do I.E.S. "Illa de Tambo"

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Ultima modificación :   10-6-2019

  Ultimo :

                     -Incorporación de un enlace a ANPA do Centro.                   

                     -Fondo solidario de libros 2019-2020 (22-5-19).                  

                     -Relación definitiva de admitidos para o curso 2019-2020 (14-5-19)                

                                                                                                                

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

TABOLEIRO DE ANUNCIOS

 

¡¡¡ IMPORTANTE !!!

 

  O próximo día 21 de este mes de xuño, remata o prazo de solicitude para o fondo de libros. Non hai posibilidade de ampliación do plazo.

As persoas que ainda non entregaron a sua solicitude deben pasar pola oficina do Centro á maior brevidade posible.

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

ANPA "Mariñán"

 

 Dende hoxe, incorporamos na barra de menús un enlace á páxina da ANPA do Instituto.

 

* * * * * * * * * * * * * * *

 

 

   FONDO SOLIDARIO DE LIBROS

 

 Dende o día 21 de maio ata o 21 de xuño, ámbolos dous incluidos, está aberto o prazo para a presentación de solicitudes para o “Fondo solidario de libros de texto e material escolar”.

 As solicitudes poderán presentarse de dous xeitos distintos :

 -Maneira electrónica (preferiblemente) : A través da sede electrónica da Xunta de Galicia empregando os formularios normalizados dispoñibles na aplicación informática que se atopa na seguinte dirección :

https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED330B

 -Maneira presencial : No Centro ou en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

 Cando un alumno, no momento de presentar a solicitude, ainda non estea admitido en ningún centro docente para o curso 2019-20120, deberá presentala no centro en que estivese matriculado no curso 2018-2019.

 As listas provisionais publicaranse o dí 11 de xullo e as definitivas o 13 de setembro.

 

* * * * * * * * * * * * * * *

 

CURSO 2019-2020

 

ADMITIDOS

 

(Listas definitivas)

 

  Xa se pode consultar a relación definitiva de admitidos para levar a cabo estudios de E.S.O. ou Bacharelato no I.E.S. “Illa de tambo” durante o vindeiro curso 2019-2020.
 A listaxe completa está dispoñible aquí

  As persoas interesadas, poderán interpoñer recurso de alzada, contra estas listaxes, ante a persoa titular da xefatura territorial no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da súa publicación, é dicir, dende o día 15 de maio ata o día 14 de xuño, ambos inclusive.

 

* * * * * * * * * * * * * * *

 

CURSO 2019-2020

 

ADMITIDOS

 

  Xa está dispoñible a relación provisional de admitidos para levar a cabo estudios de E.S.O. ou Bacharelato no I.E.S. “Illa de tambo” durante o vindeiro curso 2019-2020.
 A listaxe pode consultarse aquí

  Os interesados poderán presentar, as reclamacións que estimen oportunas, ante o Consello Escolar do Centro no prazo de cinco días hábiles contados dende o día seguinte o da sua publicación, é dicir, dende o día 24 ata o día 30 do presente mes de abril de 2019, ambos inclusive.

 

* * * * * * * * * * * * * * *

 

CURSO 2019-2020

 

ADMISIÓN

 

  Dende o dia primeiro de marzo está aberto o prazo para solicitar plaza para o vindeiro curso 2019-2020.

  As prazas ofertadas e as condicións da convocatoria poden consutarse no apartado “Secretaría” , dentro do bloque “O Centro” , ou , directamente, pinchando no seguinte enlace .

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

INFORMACIÓN VARIA

 

   Na sección do Departamento de Orientación pode consultarse información sobre o acceso a universidade para alumnos que fixeron o bacharelato anterior a LOMCE, así como as probas de acceso a ciclos formativos de grado superior, a obtención do título de bachiller para maiores de 20 anos ou o recoñecemento de comptencias adquiridas a través da experiencia.

 

* * * * * * * * * * * * * * *

 

ABALAR MOBIL

 

 Dende o curso 2012-2013, o noso Centro está incluído no Plan Abalar e, dende este curso 2015-2016, tamén está incluido en Abalar Móbil.

 ¿Que é Abalar Móbil?
 Para quen non o coñeza, hai que dicir que Abalar Móbil é unha aplicación que lles permite ós pais obter información no seu teléfono como son as notas, as faltas de asistencia e outros datos relacionados cos seus fillos que sexan alumnos do Centro.

 ¿Que é necesario para dispor de Abalar Móbil?
 Simplemente hai que ter un teléfono móbil con sistema Android ( teléfonos Samsung, LG, BQ, Huawie, Motorola, .....) ou IOS ( teléfonos Iphone ) e descargar nel, gratuitamente, a aplicación.
 Para poder facer uso da mesma, o número de móbil debe figurar rexistrado no Centro como teléfono do pai ou da nai do alumno do que se pretende obter información.
 Por iso, é necesario que o pai ou nai do alumno pase polo Centro para proceder á inscripción do seu teléfono e así poder empregar Abalar Móbil.
 Por cuestións de seguridade e confidencialidade, non se efectuará ese rexistro por outro medio.

 

* * * * * * * * * * * * * * *

 

Distribuir contido