Benvido a Web do I.E.S. "Illa de Tambo"

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Ultima modificación :   16-10-2019

  Ultimo :

                     -Calendario escolar (16-10-19).

                      -Becas bachillerato (7-8-19).

                     -Calendario de exames de setembro (19-7-19).                   

                     -Libros de texto do curso 2019-2020 (19-7-19).                

                                                                                                                

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

TABOLEIRO DE ANUNCIOS

 

 

CALENDARIO ESCOLAR

CURSO 2019-2020

 

  Xa se pode consultar o calendario escolar do presente curso 2019-2020 na sección de Información Xeral, e dentro do apartado de Documentos. Tamén se pode consultar pinchando aquí .

  Ademais das datas de inicio e fin de curso, exames extraordinarios, períodos vacacionais e dias non lectivos, recollidos no calendario, tamen e necesario reseñar as seguintes datas :

  7-Outubro : Avaliación inicial.

 10-Outubro :Reunión dos pais cos titores.

 9-Decembro : Primeira avaliación do segundo curso de bacharelato.

 18_19-Decembro : Primeira avaliación da E.S.O. e do primeiro curso de bacharelato.

 13_14_15-Xaneiro : Primeira sesión de exames de materias pendentes (*).

 15 a 22-Febreiro : Excursión de 1º de bacharelato a Andorra.

 10-Marzo : Segunda avaliación do segundo curso de bacharelato.

 25_26-Marzo : Segunda avaliación da E.S.O. e do primeiro curso de bacharelato.

 30-Marzo a 4-Abril : Excursión de 4º da ESO a Barcelona.

 13 a 17-Abril : Excursión de 2º da E.S.O. a Picos de Europa.

 27_28_29-Abril : Segunda sesión (Final) de exames de materias pendentes (*).

 19_20-Maio : Tercera avaliación e final do segundo curso de bacharelato.

 22_23-Xuño : Terceira avaliación e final da E.S.O. e do primeiro curso de bacharelato.

 (*) : O calendario correspondente, con horas e datas, pode consultarse na sección de Información Xeral.

 

* * * * * * * * * * * * * * *

 

 

 

LIBROS DE TEXTO

CURSO 2019-2020

 

  Xa se pode consultar o listado de libros de texto para o curso 2019-2020 dentro do apartado Documentos incluido no bloque de Información Xeral.

 

* * * * * * * * * * * * * * *

 

ANPA "Mariñán"

 

 Dende o pasado mes de maio, incorporamos na barra de menús un enlace á páxina da ANPA do Instituto.

 

* * * * * * * * * * * * * * *

 

ABALAR MOBIL

 

 Dende o curso 2012-2013, o noso Centro está incluído no Plan Abalar e, dende este curso 2015-2016, tamén está incluido en Abalar Móbil.

 ¿Que é Abalar Móbil?
 Para quen non o coñeza, hai que dicir que Abalar Móbil é unha aplicación que lles permite ós pais obter información no seu teléfono como son as notas, as faltas de asistencia e outros datos relacionados cos seus fillos que sexan alumnos do Centro.

 ¿Que é necesario para dispor de Abalar Móbil?
 Simplemente hai que ter un teléfono móbil con sistema Android ( teléfonos Samsung, LG, BQ, Huawie, Motorola, .....) ou IOS ( teléfonos Iphone ) e descargar nel, gratuitamente, a aplicación.
 Para poder facer uso da mesma, o número de móbil debe figurar rexistrado no Centro como teléfono do pai ou da nai do alumno do que se pretende obter información.
 Por iso, é necesario que o pai ou nai do alumno pase polo Centro para proceder á inscripción do seu teléfono e así poder empregar Abalar Móbil.
 Por cuestións de seguridade e confidencialidade, non se efectuará ese rexistro por outro medio.

 

* * * * * * * * * * * * * * *

 

Distribuir contido