Bioloxía e Xeoloxía

Addenda programacións didácticas tras a crise do Covid-19

Nos seguintes enlaces poden visualizarse as addendas ás programacións didácticas das materias do departamento de Bioloxía e Xeoloxía tras a crise do Covid-19

Libros das materias

Bioloxía e Xeoloxía 1º ESO (Programa Edixgal)

Bioloxía e Xeoloxía 3º ESO (ANAYA)

Bioloxía e Xeoloxía 3º ESO (Santillana)

Ciencias Aplicadas á Actividade Profesional (Oxford)

Bioloxía e Xeoloxía 1º Bacharelato (Oxford)

Membros do Departamento

D. Eduardo Carlos González Martínez (xefe de departamento)

Dna. Monserrat Ulloa Guitián

Distribuir contido (C01 _th3me_)