blogue deadmin

Addenda programacións didácticas tras a crise do Covid-19

Nos seguintes enlaces poden visualizarse as addendas ás programacións didácticas das materias do Ciclo Medio de Atención a Persoas en Situación de Dependencia tras a crise do Covid-19

Addenda programacións didácticas tras a crise do Covid-19

Nos seguintes enlaces poden visualizarse as addendas ás programacións didácticas das materias do departamento de Xeografía e Historia tras a crise do Covid-19

Addenda programacións didácticas tras a crise do Covid-19

Nos seguintes enlaces poden visualizarse as addendas ás programacións didácticas das materias do departamento de Tecnoloxía tras a crise do Covid-19

Addenda programacións didácticas tras a crise do Covid-19

Nos seguintes enlaces poden visualizarse as addendas ás programacións didácticas das materias do departamento de Relixión tras a crise do Covid-19

Addenda programacións didácticas tras a crise do Covid-19

Nos seguintes enlaces poden visualizarse as addendas ás programacións didácticas das materias do departamento de Música tras a crise do Covid-19

Addenda programacións didácticas tras a crise do Covid-19

Nos seguintes enlaces poden visualizarse as addendas ás programacións didácticas das materias do departamento de Matemáticas tras a crise do Covid-19

Addenda programacións didácticas tras a crise do Covid-19

No seguinte enlace poden visualizarse as addendas ás programacións didácticas das materias do departamento de Lingua e Literatura Galega tras a crise do Covid-19

Addenda programacións didácticas tras a crise do Covid-19

No seguinte enlace poden visualizarse as addendas ás programacións didácticas das materias do departamento de Lingua e Literatura Castelá tras a crise do Covid-19

Addenda programacións didácticas tras a crise do Covid-19

Nos seguintes enlaces poden visualizarse as addendas ás programacións didácticas das materias do departamento de Latín e Grego tras a crise do Covid-19

Addenda programacións didácticas tras a crise do Covid-19

Nos seguintes enlaces poden visualizarse as addendas ás programacións didácticas das materias do departamento de Inglés tras a crise do Covid-19

Distribuir contido (C01 _th3me_)