Saltar navegación.

Proveedores

Os Conservatorios dependentes da Consellería de Educación pertencen e están baixo a normativa ISO 9001:2015, pola cal se poderá avaliar aos provedores que afecten ou poidan afectar a calidade dos seus servizos para comprobar se manteñen a súa capacidade de subministración de produtos e servizos de acordo coas especificacións dos pedidos realizados.

A avaliación será realizada pola persoa responsable de secretaría en colaboración cos responsables de compras e responsable de calidade do centro, mantendo unha listaxe de provedores homologados.

Os provedores avalíanse consonte os seguintes criterios:

Criterios

VALORACIÓNS

Mal = 1 punto

(Menos favorable)

Regular = 2 puntos

Ben = 3 puntos

Moi ben = 4 puntos

(máis favorable)

Calidade

do produto

ou servizo

Mala

Regular

Boa

Moi boa

Prezo

O máis caro do mercado

Por riba da media do mercado

Na media do mercado

Por baixo da media do mercado

Cumprimento de requisitos formais (prazo de entrega, etc.)

 

Mal

Regular

Bo

Moi bo

 

Un provedor considérase homologado cando a suma das puntuacións logradas en cada criterio é maior de seis puntos.