Inicio de sesión: acceso

Benvidos

 web fora de uso

ENLACE A ACTUAL PÁXINA WEB DO CENTRO, CIFP VALENTÍN PAZ ANDRADE:

www.cifpvalentinpazandrade.es 

xa dispoñible.

 

CIFP VALENTÍN PAZ ANDRADE
Estrada vella de Madrid, 160
36214 VIGO
Tlf:  886110857
Fax: 886110878
Web: <http://www.edu.xunta.gal/centros/cifppazandrade>
Correo-e: <cifp.paz.andrade@edu.xunta.es>