COMPOSICIÓN

 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

CEP MARCOS DA PORTELA

 

INTEGRANTES:

  • DOCENTES:

            - Coordinación de Niveis (3).

            - Audición e Linguaxe (2).

            - Pedagoxía Terapéutica (2).

- Orientación (1).

  •  EDUCATIVOS:

- Auxiliar Técnico Educativo (2).

- Intérprete Lingua de Signos (1).

- ONCE (1).

 

 

REDE DE EQUIPOS DE ORIENTACIÓN ESPECÍFICO EN GALICIA

EOE (PONTEVEDRA)