Ámbitos de intervención

  • Alumnos/as
  • Mestres/as
  • Familias
  • Relación con outras institucións: Servicios Sociais de Atención Primaria, Atención Temperá, Equipo do Menor...
  • Coordinación con centros adscritos e I.E.S. Vilar Ponte