Skip to Content

Solicitude saída alumnado do centro

 

Don/Dona ………………………………………………………………...................

pai/nai do alumno ……………………………………………………………..............

do curso .………. do CEIP de Zalaeta de A Coruña,

SOLICITO:

Que autoricen ao meu fillo a saír só do centro ao remate da xornada escolar.

A Coruña, ………………………………. de 2012

Sinatura

Asdo.:page | by Dr. Radut