Skip to Content

Orientación

Encuentre un espacio tranquilo para que los niños y niñas hagan su tarea  

Bibliografía recomendada para familias con niños con necesidades educativas específicas:

- Los  padres también educan. Guía práctica de Martos Pérez, J. Madrid APNA

- Niños con autismo y TGD ¿Cómo puedo ayudarlos? Cuadrado, P. y Valiente, S. Madrid. Síntesis

- Hablando nos entendemos . Una guía para padres sobre cómo ayudar a sus hijos a comunicarse. Manolson, A. Canadá El Centro Hanen.

En Educación primaria como material recomendado para trabajar los procesos de aprendizaje en todas las áreas:

- Proyecto de activación de inteligencia de SM Cesma SA 

Un cordial saludo y mucho aliento para todos!

 

DENDE O DO POÑEMOS ALGUNHAS SUXERENCIAS QUE PODEN AXUDAR NESTES DÍAS. 

- Planificar o día de estudo e tempo libre, cunha xornada parecida a escolar, intentando respectar os tempos das materias. 

- Usar ropa da vida cotiá. 

- Crear un ambiente onde os nenos e nenas poidan compartir actividades e tarefas. 

- Integrar os nenos e nenas en actividades propias da vida diaria como poden ser: tarefas de cociña, poñer á mesa, recoller os seus monecos....etc. 

 Proposta didáctica do D.O

 
Realización de actividades centradas en centros de interese do alumnado cun doble obxectivo
1.Observación directa ou indirecta para ampliar a capacidade receptiva do alumno/a
2.Realización de determinadas actividades de carácter globalizador sobre todo baseadas en vivencias directas do alumnado
 
Por exemplo para alumnado TEA 
 
Centro de interese para esta semana: OS XOGUETES
 
Proposta AL 
 
Vocabulario de nomes de diferentes xoguetes asociando a cada xoguete as súas características xerais ' de madeira, de plástico , eléctricos, de pilas..
Recomendar que na casa  lles conten ou lean » O soldadiño de chumbo»  , cantarlles ou poñerlles a canción  popular » Pim,pom..»,  retahilas como » Mi pelota salta y bota...»
Debuxar os seus xoguetes preferidos que teñan na casa, os coloreen..
Debuxar os elementos de xogo  que coñecen de prazas e parques públicos pretos da casa
 
Para PT
Fichas de puzzles . Recortar coa axuda do adulto os fragmentos para compoñelos debidamente e pegalos
Pintar xoguetes cos que poidan xogar soamente sentados
Fichas de agrupar xogueyes  grandes e pequenos de un en un, de dous en dous...
Fichas de diferentes peluches nas que teñan que ordear os que voan, os que teñan catro patas..
Collage, para encher unha figura dada con anacos de papel de seda,de diferentes cores
Dar unha ficha de diferentes debuxos de xoguetes e biscar no nome de cada un deles un son e a súa correspondente grafía...
 


page | by Dr. Radut