Skip to Content

Admisión alumnado

ADMISIÓN EXTRAORDINARIA

 Para realizar a admisión extraordinaria (fora dos prazos establecidos) deberase cubrir o seguinte FORMULARIO e presentalo na Xefatura Territorial ou no centro solicitado en primeiro lugar acompañado da seguinte documentación: 

 


 

 

APERTURA DO PROCEDEMENTO DE ADMISIÓN DO ALUMNADO PARA O CURSO 2022-2023

 

 

 

 

·PRAZO DE PRESENTACIÓN:

 

 Do día 1 ata 21 de marzo (ambos inclusive). 

 

  •  Cando o número de solicitudes sexa superior ao de postos dispoñibles, o centro abrirá un prazo de 10 días hábiles, entre o 24 de marzo e o 6 de abril, ambos incluídos, para presentar, de forma presencial no centro, a documentación xustificativa dos criterior xerais de admisión alegados pola persoa solicitante.
  •  Publicación das listaxes provisionais de admitidos e non admitidos: ANTES DO 25 DE ABRIL. Poderán ser obxecto de reclamación nun prazo de 5 días hábiles. 
  •  Publicación definitiva das listaxes de admitidos e non admitidos: ANTES DO 15 DE MAIO. Contra esta resolución poderase interpoñer recurso de alzada ante o responsable da Xefatura Territorial da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria no prazo dun mes.
  •  O alumnado admitivo no centro poderá formalizar a súa inscripción do 20 AO 30 DE XUÑO. 

 

·IMPRESOS: 

Solicitude de admisión en educación infantil e primaria (Anexo II).

 

Anexo II - ED550B-C

 

Anexo II - ED550B-G

 

- Cubrir a solicitude informáticamente e asinala na Sede Electrónica

 

·PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:

 

- Na sede electrónica con certificado dixital ou Chave365.   

  

 

 

 

 

 

 page | by Dr. Radut