Skip to Content

Matrícula

 

FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA 2023/24

 

    Lémbrase ás familias/responsables con solicitudes de praza admitidas no centro de que DEBEN formalizar a matrícula no mesmo para que esta sexa efectiva.

       O prazo de formalización de matricula será do 20 ó 30 de xuño do 2023. 

       Transcorrido ese prazo, entenderase que o alumnado non matriculado renuncia á praza. 

 

Para a formalización de matrícula precísase achegar:

                                         Anexo III-1 Matricula en castelán

  • Folla de informatización de datos.
  • Certificado médico (para o alumnado de 4º EI  e alumnado que proveña do extranxeiro) 

  • 2 fotos tamaño carnet.

  • Fotocopia da tarxeta sanitaria (plastificada/protexida).

  • Fotocopia dos DNIs do alumno/a e proxenitores.

  • Cuestionario lingua materna (soamente alumnado de 4º E.I.)

  • De ser o caso, setencia de separación ou divorcio (no caso de non telo entregado no período de solicitude de admisión do alumnado)

  • Para o alumnado xa escolarizado noutro centro: certificado de matrícula do centro de procedencia.

 

 

 page | by Dr. Radut