Nos “Camiños Virtuais”  deste curso descubrímos as persoas inventoras do mundo.
Investigamos inventos relevantes e que destacan pola súa orixinalidade. Seleccionamos artefactos de cada continente para facer unha viaxe por todo o mundo.

IMG_5006.JPG   

Tags: Camiños virtuais