Cursos de Língua Galega para estranxeiros

Cursos de Língua Galega: "Achégate ao Galego". O plazo de inscripción está aberto atá o día 10 de novembro ás 14:00. O obxectivo é facilitar a integración da poboación de orixe estranxeira a través dunhas nocións básicas para a comprensión oral e escrita, e para a fala, ademais de dar a coñecer a historia e situación de Galicia.

Dirixido a persoas de orixe estranxeira.

Comezo: 9 de novembro.

Finalización: 3 de decembro.

Lugar: Instituto Castelao (Aragón, 20. Calvario).

CURSO B: - Para persoas adultas

Martes e mércores de 20:00 h a 22:15 h e venres de 20:00 a 21:45 h.

Máis información na web: http://snl.vigo.org