E-mail do centro

O e-mail do centro é:

ceip.santamaria.castro@edu.xunta.es

Pódese facer uso del para poñerse en contacto co centro.