Skip to Content

PROCESO DE DISTRIBUCIÓN DE MASCARILLAS

Comunicado ás familias

Segundo a ORDE do 28 de outubro de 2021 pola que se regulan os criterios e o procedemento de distribución de máscaras entre o alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes públicos dependentes desta consellería, así como en centros privados concertados, no curso 2021/22, infórmase que:

- Todas as solicitudes foron admitidas e aprobadas provisionalmente (expostas no hall de entrada ao centro).

- Teñen dous días para facer as oportunas reclamacións se procede.

- A partires de dous días, resoltas as reclamacións que houbese, permanezan atento@s á páx. web onde se indicará o procedemento para entregalas (xa están encargadas).

Saúdos.

A Dirección

CERTIFICADOS DE ESCRUTINIO. ELECCIÓNS AO CONSELLO ESCOLAR

ELECCIÓNS AO CONSELLO ESCOLAR

Estimada comunidade educativa:

adxúntanse certificados de escrutinios das elección ao consello escolar dos diferentes sectores representados.

Saúdos.

 

A Dirección.

RECORDATORIO DATA E HORAS DE VOTACIONS PARA ELECCIONS DE REPRESENTANTES DO CONSELLO ESCOLAR

 

RECORDATORIO DATA E HORAS DE VOTACIONS PARA ELECCIONS DE REPRESENTANTES DO CONSELLO ESCOLAR

  Día 22 de novembro:

Celebración das votacións de:

-  Profesorado: das 11:30h ás 12:30h.

-  Persoal de administración e servizos de 13:00h a 13:30 horas.

-  Pais, nais e titores legais do alumnado, das 15:30h ás 18:30 horas.

* Lembrar traer documento identificativo (DNI, NIE, Carnét de conducir), para poder facer a votación.

Grazas pola súa participación.

Saúdos.

A dirección.

ACTA REUNIÓN EXTRAORDINARIA XUNTA ELECTORAL

COMUNICADO ÁS FAMILIAS

Ola, adxúntase acta extraordinaria da Xunta Electoral das eleccións ao Consello Escolar para subsanar erro no apelido dun candidato que se presenta no sector de representante das familias así como o modelo de papeletas válido coa subsanación do erro.

A Dirección

MAGOSTO 2021

O pasado venres celebramos no centro a festa do Magosto. Foi unha xornada moi especial para todo o alumnado, no que puideron desfrutar da visita do castañeiro e da castañeira. Ademais, as nenas e nenos participaron en xogos alusivos ao tema e finalmente, gozaron duns bailes en gran grupo.

SEGUNDA ACTA XUNTA ELECTORAL ELECCIÓNS CONSELLO ESCOLAR

2ª ACTA DA XUNTA ELECTORAL - ELECCIÓNS CONSELLO ESCOLAR

Estimadas membros da comunidade educativa:

Adxúntase a segunda acta da Xunta Electoral das eleccións ao Consello Escolar, que contempla:

- aprobación de censos electorais.

- aprobación de candidaturas por sectores.

- designación por sorteo de compoñentes das mesas electorais do sector familias.

- modelos de papeletas aprobados para as votacións.

Saúdos

DISTRIBUCIÓN DE MASCARILLAS

 

O venres 12 de novembro publicouse a Orde do 28 de outubro de 2021 pola que se regulan os criterios e o procedemento de distribución de máscaras entre o alumnado de educación primaria.

 

Dita Orde podedes consultala no seguinte enlace:

 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211112/AnuncioG0598-081121-0001_es.html

 

Serán BENEFICIARIOS de máscaras o seguinte alumnado:

 

  • O alumnado que resultou beneficiario das axudas de material escolar (non ten que presentar solicitude)

 

  • O alumnado que NON foi beneficiario das axudas de material escolar ten que presentar solicitude (achegar copia do libro de familia) e cumprir os criterios establecidos na Orde anteriormente citada: Renda familiar per cápita igual ou inferior a 6000 euros (renta ano 2019); se é alumnado de Educación Especial, se está suxeito a tutela ou garda da Xunta de Galicia ou ten unha discapacidade recoñecida de máis do 65%.

 

As SOLICITUDES realizaranse de forma presencial no centro educativo. Será preciso solicitar CITA PREVIA para proceder a súa entrega.

 

O PRAZO de entrega será do 15 ao 26 de novembro ambos inclusive.

 

Na páxina web se publicará o procedemento para a entrega das máscaras, así como as datas establecidas para o mesmo.

No anexo vai o modelo de solicitude.

 

Un saúdo.

 

            Atte.: A Dirección

 

 

 

PATIOS VIVOS

Dende o curso pasado camiñamos da man de @sistemalupo e do @cfracoruna para humanizar o noso patio. 

O proxecto, Mestra de Obra, baséase nas transformacións do espazo ligadas a cambios pedagóxicos que favorezan meteodoloxías activas. 

A participación da comunidade educativa será fundamental para acadar con éxito este obxectivo. 

ELECCIÓNS AO CONSELLO ESCOLAR

ELECCIÓNS AO CONSELLO ESCOLAR CURSO 21/22

Estimadas familias:

 En documentos anexos teñen a acta da Xunta Electoral reunida hoxe, onde se establece o calendario electoral para as eleccións de representantes da Comunidade Educativa no mesmo.

 As listas dos censos electorais pódense consultar no taboleiro de anuncios no hall de entrada ao centro.

 Do mesmo xeito, adxúntase o modelo aprobado para a presentación de candidaturas para os distintos sectores.

  Irase colgando información sobre o proceso seguindo o calendario electoral adxuntado.

  Desexando e animándovos a máxima participación, reciban un cordial saúdo.

  Atte: A Dirección.

 

 

 

 

DOCUMENTOS COVID-19 CURSO 21/22

DOCUMENTOS COVID-19 CURSO 21/22

Estimadas familias, deixámosvos adxuntos o PROTOCOLO COVID-19 para o presente curso, así como o plan de CONTINXENCIA e o Plan de ACOLLIDA preceptivo.

Disculpen as molestias pois no enlace COVID-19 temos problemas na súa actualización que non damos solventado.

Grazas.

Distribuir contido