Skip to Content

PROFESORADO CURSO 2021-2022

 

EQUIPO DIRECTIVO:

Directora: Francisco Mourelo Barreiro.

Xefa de Estudos: Alba Rodríguez Bermúdez.

Secretaria: Laura Martínez Pan.

 

TÍTORÍAS:

  • Educación Primaria

1º EP-A: Marta Lorenzo Cousillas

1º EP-B: Laura Rodríguez Calderón

2º EP-A: Ana Chouciño Garrido

2º EP-B: Belén Hernández del Bosque

3º EP-A: Carmen Maceiras Freire

3º EP-B: David Guiu Blade

4º EP-A: Mª José Reija Martul

4º EP-B: MªBegoña Seara Loureiro

5º EP-A: Santiago Vila López

5º EP-B: Juana Vázquez Silva

6º EP-A: Inma Quiñoy Pita

6º EP-B: Mª Pilar Ojea Montes

 

  • Educación Infantil

4º EI-A:  Lidia Fuentes Naya

4º EI-B: Marta Méndez Guerras

5º EI-A: Carmen Pailos Montáns

5º EI-B: Margarita Canosa Costoya

6º EI-A: Carmen Cabanas Costoya

6ºEI-B: Ruth Palomar Fernández

Apoio en Educación Infantil: 

              Pilar Bermúdez Bellón

              Raquel Moruja Aller

 

MESTRES/AS ESPECIALISTAS:

Laura Somoza Louro: Lingua Estranxeira (Inglés) Ed. Infantil 1º-4º-6º Ed. Primaria.

Belén Hernández del Bosque: L. Estranxeira (Inglés) 2º-3º-5º Ed. Primaria.

Santiago Vila López: Educación Musical

Paz Santiso Andrade: Educación Física en 1º-2º-3º-4º-5º Educación Primaria.

Marta Lorenzo Cousillas: Educación Física en 6º de Educación Primaria.

Mª Jesús Gantes Pazos: Relixión Católica.

 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN:

Juan Ignacio Castro Rivas: Orientadora

Carmen Castro Vázquez: Pedagoxía Terapéutica

Cecilia Mª García Ares: Pedagoxía Terapéutica.

Laura Martínez Pan: Audición e Linguaxe.

Jesús Castro Rodríguez : Audición e Linguaxe